Bell Schedules

Daily Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
School Begins 7:50 AM
Tardy Bell 7:55 AM
Recess - Kindergarten & 1st Grade 10:00 AM 10:08 AM 8 min
Recess - 4th Grade 12:40 PM 12:50 PM 10 min
Recess - 3rd Grade 1:10 PM 1:18 PM 8 min
Recess - Kind. 1st & 2nd Grade 1:40 PM 1:48 PM 8 min
Dismissal - 1st Load 3:10 PM
Dismissal - Car Riders and Walkers 3:15 PM